Chambal Taro Achmbo 1 - 2 - 3


Chambal Taro Achmbo 1 - 2 - 3

Rs 1000.00


Product Code: 947
Author: Harkisan Mehta
Delivery: Generally dispatched in 3 to 5 working days time

Quantity

we ship worldwide including United States

Chambal Taro Achmbo 1 - 2 - 3 by Harkisan Mehta

ડાકુ માનસિહથી શરૂ થયેલી 'ચંબલ તારો અજંપો' ની આ કથાનો પૂર્વાર્ધ અહી તીજા ભાગમાં, માનસિહની જ પ્રેણાથી ખૂનખાર ડાકુ બનેલા લાખનસિહ અને રૂપરામ શર્માના જીવન સાથે સમાપ્ત થાય છે. 1965 માં ચંબલ પ્રદેશમાં જઈ આવીને આ કથા લખવાની શરૂઆત કરી ત્યરે કલ્પના નહોતી કે ત્રણ ભાગમાં માં સમાવેશ થશે.


There have been no reviews